cenah

cemile

Arapça cml kökünden gelen camīla(t) جميلة z "güzel (kadın veya şey)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça camula جمل z "tam ve bütün idi, güzel idi" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

cemiyet

Arapça cmˁ kökünden gelen camˁiyya(t) جمعيّة z "toplanma, topluluk, dernek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cmˁ kökünden gelen camˁ جمع z "toplanma" sözcüğünün masdarıdır.

cemre

Arapça cmr kökünden gelen camra(t) جمرة z "1. kor, köz, 2. Şubat ayında artan sıcaklık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice gamərā "kor, köz" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen gumāru sözcüğü ile eş kökenlidir.

cemse

GMC ticari markasından alıntıdır. Bu sözcük General Motors Corporation "motorlu taşıt markası" sözcüğünün kısaltmasıdır.

cenabet

Arapça cnb kökünden gelen canāba(t) جنابة z "cünüb olma, gasli gerektiren durumda olma, bu durumdaki kişi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cunub جنب z "yaban, murdar, pis" sözcüğünün faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

cenah
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]

Köken

Arapça cnḥ kökünden gelen canāḥ جناح z "kanat, mecazen kol, bir şeyin iki yanı, sağ ve sol" sözcüğünden alıntıdır.


02.08.2012
cenap

Arapça cnb kökünden gelen canāb جَناب z "yan, kat, nezd, bir saygı deyimi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça canb veya cānib جنب/جانب z "yan" sözcüğü ile eş kökenlidir.

cenaze

Arapça ve Farsça cināza جنازه z "ölünün içine konulduğu tabut" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ginzā, gənīzā גנזא z "gömü, hazine" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen ganz veya gazīnag sözcüğünden alıntıdır.

cendere

Farsça candare جندره z "baskı mengenesi, pres" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Sanskritçe yantra यन्त्र z "her tür makine, mekanizma, araç" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

cengâver

Farsça cangāvar جنگاور z "savaşçı" sözcüğünden alıntıdır.

cenin

Arapça cnn kökünden gelen canīn جنين z "gizli veya örtülü olan şey, embriyon" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça canna جَنَّ z "gizledi, sakladı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.