cebellezi

cazip

Arapça cḏb kökünden gelen cāḏib جاذب z "cezbeden, çeken, çekici" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça caḏaba جَذَبَ z "kendine çekti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

CD

İngilizce CD sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce compact disc "sıkıştırılmış disk" sözcüğünün kısaltmasıdır.

cebeci

Moğolca cebe "donanım, silah, zırh" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çI ekiyle türetilmiştir.

cebel

Arapça cbl kökünden gelen cabal جبل z "dağ" sözcüğünden alıntıdır.

cebelleş|mek

Türkiye Türkçesi cedelleş- fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Arapça cadal جدل z "tartışma, çekişme, niza" sözcüğünden +lAş- ekiyle türetilmiştir.

cebellezi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"cebine atma (argo)" [ Mikhailov, Matériaux sur l'argot et les locutions..., 1929]
cebellezi etmek: Mettre dans la poche secrètement.

Köken

Türkiye Türkçesi cep sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

Daha fazla bilgi için cep maddesine bakınız.

Ek açıklama

+ellezi eki muhtemelen Arapça taklidi olup yapısı açık değildir.


09.09.2017
ceberrut

Arapça cbr kökünden gelen cabarūt جبروت z "azamet, celal, olağanüstü büyük güç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice gbr kökünden gelen gebarūthā גברות z "güç, iktidar, yiğitlik, azamet" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice gəbar גבר z "üstün olmak, galebe çalmak, güç göstermek" fiilinden türetilmiştir.

cebin

Arapça cbn kökünden gelen cabān veya cabīn جبين/جبان z "1. alın, 2. korkak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cabuna جَبْنَ z "korkuya kapıldı, korkak idi" fiili ile eş kökenlidir.

cebir

Arapça cbr kökünden gelen cabr جبر z "1. kırık kemiği kaynaştırma, 2. sentez, matematikte cebir, 3. güç, zor, kuvvet, üstünlük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cabara جبر z "1. birleştirdi, kaynaştırdı, 2. güç kullandı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice gəbar גבר z "güçlü ve üstün olmak" fiili ile eş kökenlidir.

cedel

Arapça cdl kökünden gelen cadal جدل z "kavga, niza, (ilimde) münazara, (mantıkta) diyalektik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cadala جدل z "burdu, doladı, katıştırdı" fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice gdl kökünden gelen gədal גְדַל z "burmak, ip örmek, sarmaştırmak, dolamak" fiili ile eş kökenlidir.

cedit

Arapça cdd kökünden gelen cadīd جديد z "1. kesik, taze biçilmiş (kumaş veya meyve), 2. yeni" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cadda جدّ z "1. biçti, 2. keskin idi, canlı ve gayretli idi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.