caps

canhıraş

Farsça cānχirāş جان خراش z "can yakan, bağır tırmalayan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça cān جان z ve Farsça χirāş خراش z "tırmalayan, yaralayan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Farsça sözcük Farsça χirāşīdan خراشيدن z "tırmalamak" fiilinden türetilmiştir. )

cani

Arapça cny kökünden gelen cāni جانٍ z "suç işleyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça canā جنا z "suç işledi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

caniko

Farsça cān sözcüğünden türetilmiştir.

canip

Arapça cnb kökünden gelen cānib جانب z "yan, yaka" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça canaba جَنَبَ z "yüzünü (yana, öteye) çevirdi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

cansiperane

Farsça cān sipār "canını feda eden" sözcüğünden +āne ekiyle türetilmiştir. Farsça sözcük Farsça cān جان z "can" ve Farsça sipurdan, sipār سپر z "ısmarlamak, tevdi ve teslim etmek" sözcüklerinin bileşiğidir.

caps
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ekşi Sözlük, 1999]
caps lock: son derece gereksiz bir tuş

Köken

İngilizce caps "büyük harfler" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce capital "başlık, baş para, baş harf" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kapital maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

all caps, caps lock


01.02.2018
car

"bağırma ve çağırma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

caraskal

Arapça carr aṯḳāl جرّ الأثقال z "yük kaldırma fenni ve sanatı, mekanik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça crr kökünden gelen carr جرّ z "çekme" ve Arapça s̠ḳl kökünden gelen aṯḳāl أثقال z "ağırlıklar, yükler" sözcüklerinin bileşiğidir. Arapça sözcük Arapça ṯiḳla(t) "ağırlık" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

cari

Arapça cry kökünden gelen cāri جارٍ z "cereyan eden, akan, süregiden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça carā جَرَا z "(hızla) aktı, koştu" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

cariye

Arapça cry kökünden gelen cāriya(t) جارية z "dişi hizmetçi, seks kölesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça carā جَرَا z "aktı, koştu" fiilinin fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.

carpaccio

İtalyanca carpaccio "ince kıyılarak marine edilmiş çiğ et" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1961 Giuseppe Cipriano, Venedik'te Harry's Bar yöneticisi.) İtalyanca sözcük Vittore Carpaccio "çiğ et rengini başarıyla kullanan Rönesans ressamı (1460-1525)" özel adından türetilmiştir.