cıvadra

cılk

?

cımbız

Yun tsimbídi/tsimbístra τσιμπίδι/τσιμπίστρα zkıl koparma aleti, cımbız Yun tsimbó τσιμπώ zçimdiklemek, pire ısırmak, sinek sokmak

cıngıl

<< ETü çigil küçük metal nesne sesi onom çık

cır

<< ETü çır yarma ve yırtma sesi onom

cırtlak

TTü cırla-/cırtla- tiz ve kulak tırmalayıcı ses vermek +Uk

cıvadra

[ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
civaderaları güllelerimizden havāya perrān uçarlardı [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
civadra : Geminin baş tarafında yatan direk.

İt civadera (Kaynak: LF sf. §201)


26.11.2019
cıvı|mak

onom cıv su ve çamur sesi

cıvıl

onom kuş sesi, fısıltı sesi

cıvır

?

cız

onom ateşte kızarma sesi

cızbız

onom cız cızırtı sesi