cıvı|mak

cımbız

Yeni Yunanca tsimbídi veya tsimbístra τσιμπίδι/τσιμπίστρα z "kıl koparma aleti, cımbız" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca tsimbó τσιμπώ z "çimdiklemek, pire ısırmak, sinek sokmak" fiilinden türetilmiştir.

cıngıl

Eski Türkçe çigil "küçük metal nesne sesi" ses yansımalı sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük çık ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

cır

Eski Türkçe çır "yarma ve yırtma sesi" ses yansımalı sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük bir sözcükten türetilmiştir.

cırtlak

Türkiye Türkçesi cırla- veya cırtla- "tiz ve kulak tırmalayıcı ses vermek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

cıvadra

İtalyanca civadera sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant sf. §201)

cıvı|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: cıvık [ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1899]
çarşı içinde cıvık çamur olduğu görülmüş olmakla Türkiye Türkçesi: cıvıtmak "vekarını yitirmek" [ Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 1928]
ilk şampanya kadehlerinden sonra bu topluluğun dişi kısmı o derece cıvıtmıştı ki... Türkiye Türkçesi: cıvımak [ Osman Cemal Kaygılı, Argo Lugatı, 1932]
cıvımak: Sulanmak, bulaşıklık etmek, sarhoşluğun son perdesinde sağa sola sataşmak.

Köken

cıv "su ve çamur sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

Benzer sözcükler

cıvık, cıvıtmak, cıvıtık

Bu maddeye gönderenler

vıcık (ıcık bıcık)


06.12.2019
cıvıl

"kuş sesi, fısıltı sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

cıvır

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

cız

"ateşte kızarma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

cızbız

cız "cızırtı sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

cızlam

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.