cıvı|mak

cımbız

Yun tsimbídi/tsimbístra τσιμπίδι/τσιμπίστρα zkıl koparma aleti, cımbız Yun tsimbó τσιμπώ zçimdiklemek, pire ısırmak, sinek sokmak

cıngıl

<< ETü çigil küçük metal nesne sesi onom çık

cır

<< ETü çır yarma ve yırtma sesi onom

cırtlak

TTü cırla-/cırtla- tiz ve kulak tırmalayıcı ses vermek +Uk

cıvadra

İt civadera (İlk kullanım: %LF §201)

cıvı|mak

TTü: cıvık [ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1899]
çarşı içinde cıvık çamur olduğu görülmüş olmakla TTü: [ Osman Cemal Kaygılı, Argo Lugatı, 1932]
cıvımak: Sulanmak, bulaşıklık etmek, sarhoşluğun son perdesinde sağa sola sataşmak. TTü: cıvıtmak "saçmalamak (argo)" [ Kemal Tahir, Esir Şehrin Mahpusu, 1956]
hele yaraşıksız isteklerle cıvıtmak baştan aşağı yersizdir.

onom cıv su ve çamur sesi

Benzer sözcükler: cıvık, cıvıtmak, cıvıtık

Bu maddeye gönderenler: vıcık (ıcık bıcık)


07.09.2017
cıvıl

onom kuş sesi, fısıltı sesi

cıvır

?

cız

onom ateşte kızarma sesi

cızbız

onom cız cızırtı sesi

cızlam

?