cırtlak

cılız

~? Erm cıladz ճլած zveremli, marazlı

cılk

?

cımbız

Yun tsimbídi/tsimbístra τσιμπίδι/τσιμπίστρα zkıl koparma aleti, cımbız Yun tsimbó τσιμπώ zçimdiklemek, pire ısırmak, sinek sokmak

cıngıl

<< ETü çigil küçük metal nesne sesi onom çık

cır

<< ETü çır yarma ve yırtma sesi onom

cırtlak

KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
čirlac - Alm: en vlischin [tırmalama?] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
çırladı [[gürültü ile aktı]], çırlak [[su gürültüsü]] Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
çırlamak: gratter, égratigner - çırlık: grillon [cırcır böceği] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
çirtmak: Atup tutmak. (...) çirtlak: Graculus [cırcır böceği] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
cırtlak: Hodpesend, müftehir, pür-gû [kendini beğenmiş, öğünücü, çok konuşan].̃

TTü cırla-/cırtla- tiz ve kulak tırmalayıcı ses vermek +Uk

 cır

Benzer sözcükler: cırlak


14.12.2015
cıvadra

İt civadera (Kaynak: LF sf. §201)

cıvı|mak

onom cıv su ve çamur sesi

cıvıl

onom kuş sesi, fısıltı sesi

cıvır

?

cız

onom ateşte kızarma sesi