cır

cıcık

çoc

cılız

~? Erm cıladz ճլած zveremli, marazlı

cılk

?

cımbız

Yun tsimbídi/tsimbístra τσιμπίδι/τσιμπίστρα zkıl koparma aleti, cımbız Yun tsimbó τσιμπώ zçimdiklemek, pire ısırmak, sinek sokmak

cıngıl

<< ETü çigil küçük metal nesne sesi onom çık

cır

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
anıŋ tonın çır yırttı [giysisini cırt diye yırttı] TTü: [ Pîr Mehmed b. Yusuf, Terceman, <1461]
yazı yazarken kalem ötmek ve cırıldamak [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
cırlamak: böcek öter gibi zırlamak, gevezelik etmek. (...) cırlak, cırlayık: batar sesli, geveze. (...) cırtlak: hodpesend, müftehir. (...) cırcır: orak böceği

<< ETü çır yarma ve yırtma sesi onom

Not: Bir yandan cız/cızır, diğer yandan şır/şırıl ve zır/zırıl gruplarıyla anlam bağı mevcuttur.

Benzer sözcükler: cırcır, cırcır böceği, cırıl, cırıldamak, cırıltı, cırlamak, cırlağan, cırt, cırtık, cırtım, cırtlamak

Bu maddeye gönderenler: car (cart), çırçır2, cırtlak


22.09.2019
cırtlak

TTü cırla-/cırtla- tiz ve kulak tırmalayıcı ses vermek +Uk

cıvadra

İt civadera (Kaynak: LF sf. §201)

cıvı|mak

onom cıv su ve çamur sesi

cıvıl

onom kuş sesi, fısıltı sesi

cıvır

?