cıngıl

cıngıl

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ok kēş içre çigil tigil kıldı [ok sadakta böyle bir ses çıkardı] [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
cıngıl (Niğde), cingil (Kütahya): 1 - üzüm salkımını teşkil eden salkımcıklar, 2- fazla süs.

<< ETü çigil küçük metal nesne sesi onom çık

 çın

Benzer sözcükler: cingil, cıngıldamak, cıngıldak, cingildemek, cıngır, cıngırdamak, cıngırdak


22.09.2019
jingle

İng jingle tekerleme, basit şarkı onom