cımbız

chili

İng chili peppers Meksika tarzı acı kırmızı biber İsp chilli a.a. Nahuatl chilli a.a.

cıbıl

onom cıp çıplak cilt sesi, suda yıkanma sesi

cıcık

çoc

cılız

~? Erm cıladz ճլած zveremli, marazlı

cılk

?

cımbız

[ anon., et-Tuhfetu'z-Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye, <1400]
milḳāṭ [Ar.]: çimdivüç [cımbız] [ Merkez Efendizâde, Bâbûsu'l-Vâsıt, 1555]
minḳaş [Ar.]: Kıl koparacak cimbiş جنبش [ Müstakimzade, Kanunü'l-Edeb terc., 1769]
Kıl yolacak alet ki Türkçe cimbistre جنبستره dinür.

Yun tsimbídi/tsimbístra τσιμπίδι/τσιμπίστρα zkıl koparma aleti, cımbız Yun tsimbó τσιμπώ zçimdiklemek, pire ısırmak, sinek sokmak

Not: Tuhfetü'z-Zekiyye'de görülen çimdivüç biçimi Türkçe bir etimolojiyi düşündürse de, cimbistra/cimbistre biçimi kesinlikle Rumcadan alıntıdır.


14.07.2015
cıngıl

<< ETü çigil küçük metal nesne sesi onom çık

cır

<< ETü çır yarma ve yırtma sesi onom

cırtlak

TTü cırla-/cırtla- tiz ve kulak tırmalayıcı ses vermek +Uk

cıvadra

İt civadera (Kaynak: LF sf. §201)

cıvı|mak

onom cıv su ve çamur sesi