cılk

cheesecake

İng cheese-cake bir tür peynir tatlısı § İng cheese peynir İng cake hamur işi

chili

İng chili peppers Meksika tarzı acı kırmızı biber İsp chilli a.a. Nahuatl chilli a.a.

cıbıl

onom cıp çıplak cilt sesi, suda yıkanma sesi

cıcık

çoc

cılız

~? Erm cıladz ճլած zveremli, marazlı

cılk

TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
cilk: Ovum urinum [kokmuş yumurta]. cilklanmak: Corrumpi [kokuşmak]. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
cılk eril, cılk yara. Cılk çıkmak: Yumurta bozuk zuhur etmek.

?

Not: Onomatope olabileceği gibi, Fa çirk "pis" ile ilişkisi de düşünülebilir. • 19. yy'dan itibaren kaydedilmiş olan cılk çıkmak "bozuk çıkmak" deyimi ile halen kullanılan cılkı çıkmak "aşırı yorulmak, bozulmak" arasındaki anlam evrimi ilgi çekicidir.

Benzer sözcükler: cılkı çıkmak


10.12.2015
cımbız

Yun tsimbídi/tsimbístra τσιμπίδι/τσιμπίστρα zkıl koparma aleti, cımbız Yun tsimbó τσιμπώ zçimdiklemek, pire ısırmak, sinek sokmak

cıngıl

<< ETü çigil küçük metal nesne sesi onom çık

cır

<< ETü çır yarma ve yırtma sesi onom

cırtlak

TTü cırla-/cırtla- tiz ve kulak tırmalayıcı ses vermek +Uk

cıvadra

İt civadera (Kaynak: LF sf. §201)