cılız

chat

İngilizce chat "1. sohbet, 2. internette real-time mesaj alışverişine verilen bir ad" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce chatter "lakırdı, laklak " sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

cheesecake

İngilizce cheese-cake "bir tür peynir tatlısı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce cheese "peynir" ve İngilizce cake "hamur işi" sözcüklerinin bileşiğidir.

chili

İngilizce chili peppers "Meksika tarzı acı kırmızı biber" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İspanyolca aynı anlama gelen chilli sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Nahuatl (Aztek) dilinde aynı anlama gelen chilli sözcüğünden alıntıdır.

cıbıl

cıp "çıplak cilt sesi, suda yıkanma sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

cıcık

çocuk dilinden türetilmiştir.

cılız
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
cılız: küçük [Tosya-Bolu ve Gördes Türkleri lisanında] (...) calaz: zaif [Bitlis Rojkileri lisanında] [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
cılız: zayıf, çelimsiz, narin

Köken

Ermenice cıladz ճլած z "veremli, marazlı" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

Ek açıklama

Evliya Çelebi'nin 'Bitlis Rojki lisanı' olarak kaydettiği dil büyük ölçüde Ermenice sözcüklerden oluşmaktadır. Ancak 'Tosya ve Gördes Türkleri' ağzında Ermenice etkisi beklenemez.


10.03.2015
cılk

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

cımbız

Yeni Yunanca tsimbídi veya tsimbístra τσιμπίδι/τσιμπίστρα z "kıl koparma aleti, cımbız" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca tsimbó τσιμπώ z "çimdiklemek, pire ısırmak, sinek sokmak" fiilinden türetilmiştir.

cıngıl

Eski Türkçe çigil "küçük metal nesne sesi" ses yansımalı sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük çık ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

cır

Eski Türkçe çır "yarma ve yırtma sesi" ses yansımalı sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük bir sözcükten türetilmiştir.

cırtlak

Türkiye Türkçesi cırla- veya cırtla- "tiz ve kulak tırmalayıcı ses vermek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.