cılız

chat

İng chat 1. sohbet, 2. internette real-time mesaj alışverişine verilen bir ad İng chatter lakırdı, laklak  onom

cheesecake

İng cheese-cake bir tür peynir tatlısı § İng cheese peynir İng cake hamur işi

chili

İng chili peppers Meksika tarzı acı kırmızı biber İsp chilli a.a. Nahuatl chilli a.a.

cıbıl

onom cıp çıplak cilt sesi, suda yıkanma sesi

cıcık

çoc

cılız

[ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
cılız: küçük [Tosya-Bolu ve Gördes Türkleri lisanında] (...) calaz: zaif [Bitlis Rojkileri lisanında] [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
cılız: zayıf, çelimsiz, narin

~? Erm cıladz ճլած zveremli, marazlı

Not: Evliya Çelebi'nin 'Bitlis Rojki lisanı' olarak kaydettiği dil büyük ölçüde Ermenice sözcüklerden oluşmaktadır. Ancak 'Tosya ve Gördes Türkleri' ağzında Ermenice etkisi beklenemez.


10.03.2015
cılk

?

cımbız

Yun tsimbídi/tsimbístra τσιμπίδι/τσιμπίστρα zkıl koparma aleti, cımbız Yun tsimbó τσιμπώ zçimdiklemek, pire ısırmak, sinek sokmak

cıngıl

<< ETü çigil küçük metal nesne sesi onom çık

cır

<< ETü çır yarma ve yırtma sesi onom

cırtlak

TTü cırla-/cırtla- tiz ve kulak tırmalayıcı ses vermek +Uk