cıcık

charter

İngilizce charter "1. ruhsat, ferman, berat, 2. gemi veya uçak kiralama sözleşmesi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Geç Latince chartula "«kâğıtçık», ferman, ruhsat" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince charta "kâğıt" sözcüğünün küçültme halidir.

chat

İngilizce chat "1. sohbet, 2. internette real-time mesaj alışverişine verilen bir ad" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce chatter "lakırdı, laklak " sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

cheesecake

İngilizce cheese-cake "bir tür peynir tatlısı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce cheese "peynir" ve İngilizce cake "hamur işi" sözcüklerinin bileşiğidir.

chili

İngilizce chili peppers "Meksika tarzı acı kırmızı biber" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İspanyolca aynı anlama gelen chilli sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Nahuatl (Aztek) dilinde aynı anlama gelen chilli sözcüğünden alıntıdır.

cıbıl

cıp "çıplak cilt sesi, suda yıkanma sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

cıcık
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
cecik (Niğde), cicik (Kırşehir): makasın kollarını birbirine rapteden çivi. Ciciğini gevşetmek (G.Antep). [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
cıcık: "Çok hırpalanmak" anlamına gelen cıcığı çıkmak deyiminde kullanılır.

Köken

çocuk dilinden türetilmiştir.

Ek açıklama

Muhtemelen ıcık cıcık gibi bir ikilemeden ayrışarak bağımsız sözcük niteliği kazanmıştır. İnfantil dilden alınan cicik, cücük, çocuk, küçücük grubuyla alakalı olduğu düşünülebilir.


20.03.2015
cılız

Ermenice cıladz ճլած z "veremli, marazlı" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

cılk

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

cımbız

Yeni Yunanca tsimbídi veya tsimbístra τσιμπίδι/τσιμπίστρα z "kıl koparma aleti, cımbız" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca tsimbó τσιμπώ z "çimdiklemek, pire ısırmak, sinek sokmak" fiilinden türetilmiştir.

cıngıl

Eski Türkçe çigil "küçük metal nesne sesi" ses yansımalı sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük çık ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

cır

Eski Türkçe çır "yarma ve yırtma sesi" ses yansımalı sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük bir sözcükten türetilmiştir.