cünha

cülus

Arapça cls kökünden gelen culūs جلوس z "oturma, özellikle tahta oturma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça calasa جلس z "oturdu" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

cümbür cemaat

Türkiye Türkçesi cumhūr cemāˁat sözcüğünden evrilmiştir.

cümbüş

Farsça cunbiş جنبش z "devinme, kıpırdama" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen cumbişn sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Farsça cunbīdan جنبيدن z "kıpırdamak, hareket etmek" fiilinden +iş ekiyle türetilmiştir.

cümle

Arapça cml kökünden gelen cumla(t) جملة z "1. bütünlük, tamlık (isim), 2. bütün, tüm (sıfat), 3. gramerde önerme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça camula جَمُلَ z "tam ve eksiksiz idi" fiili ile eş kökenlidir.

cündi

Arapça cundī "ordu mensubu, asker, savaşçı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cund "ordu" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Farsça ve Orta Farsça gund "1. topluluk, güruh, 2. ordu" sözcüğünden alıntıdır.

cünha
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
cünha: küçük kabahat, az cürm. [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
cünha: Farsca 'günāh'dan muˁarreb olan 'cünāh'dan müştak lugat-i ˁammiye olup, Areblerce cim'in kesriyle müstaˁmeldir.

Köken

Arapça cunḥa(t) veya cinḥa(t) جُِنْحَة z "küçük suç, kabahat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen cunāḥ جناح z sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Farsça gunāh "suç" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için günah maddesine bakınız.


11.08.2015
cünüp

Arapça cnb kökünden gelen cunub جنب z "yaban, yabancı, murdar, abdestsiz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça canaba جنب z "yüzünü (yana veya öteye) çevirdi" fiilinin fuˁul vezninde sıfatıdır.

cüret

Arapça crA kökünden gelen curˀa(t) جُرءة z "cesaret" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça caruˀa جَرُؤَ z "cesaret etti, risk aldı" fiilinin fuˁla(t) vezninde masdarıdır.

cürmümeşhut

Arapça curmi maşhūd جرم المشهود z "görgü tanığı olan suç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça curm جرم z "suç" ve Arapça şhd kökünden gelen maşhūd مشهود z "şahit olunan" sözcüklerinin bileşiğidir.

cüruf

Arapça crf kökünden gelen curūf جُرُوف z "akıntıyla sürüklenen şeyler, alüvyon, maden posası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça carafa جَرَفَ z "(su) sürükledi, (sel) alıp götürdü" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

cürüm

Arapça crm kökünden gelen curm جُرْم z "bedensel ceza, işkence; suç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça carama جَرَمَ z "1. kemik kırdı, kıydı, (koyun) kırktı, 2. suç işledi" fiilinin fuˁl vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice garəmā גַרְמָא z "kemik" sözcüğü ile eş kökenlidir. )