cümle

cüda

Fa cudā جدا zayrı, uzak << OFa yutāg ayrı ≈ Ave yuta- a.a.

cühela

Ar cuhalāˀ جهلاء z [#chl fuˁalāˀ çoğ.] cahiller Ar cahūl جاهل z [sf.] pek cahil, bilmez

cülus

Ar culūs جلوس z [#cls fuˁūl msd.] oturma, özellikle tahta oturma Ar calasa جلس zoturdu

cümbür cemaat

<< TTü cumhūr cemāˁat

cümbüş

Fa cunbiş جنبش zdevinme, kıpırdama << OFa cumbişn a.a. Fa cunbīdan جنبيدن zkıpırdamak, hareket etmek +iş

cümle

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
cümle rence [tüm hastalıklara] Haḳ anı kıldı ṭabīb cümleten [ Danişmend-Name, 1360]
cümleten leşker yarağın gördiler [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
cümle جمله: Maˁnā ifade edecek kadar kelimeden mürekkeb söz.

Ar cumla(t) جملة z [#cml fuˁla(t) mr.] 1. bütünlük, tamlık (isim), 2. bütün, tüm (sıfat), 3. gramerde önerme ≈ Ar camula جَمُلَ ztam ve eksiksiz idi

 cemal

Benzer sözcükler: cümle alem, cümle kapısı, cümlecik, cümleten, devrik cümle

Bu maddeye gönderenler: bilcümle, ezcümle


09.09.2017
cündi

Ar cundī ordu mensubu, asker, savaşçı Ar cund ordu Fa/OFa gund 1. topluluk, güruh, 2. ordu

cünha

Ar cunḥa(t)/cinḥa(t) جُِنْحَة zküçük suç, kabahat Ar cunāḥ جناح za.a. Fa gunāh suç

cünüp

Ar cunub جنب z [#cnb fuˁul sf.] yaban, yabancı, murdar, abdestsiz Ar canaba جنب zyüzünü (yana veya öteye) çevirdi

cüret

Ar curˀa(t) جُرءة z [#crA fuˁla(t) msd.] cesaret Ar caruˀa جَرُؤَ zcesaret etti, risk aldı

cürmümeşhut

Ar curmi maşhūd جرم المشهود zgörgü tanığı olan suç § Ar curm جرم zsuç Ar maşhūd مشهود z [#şhd mafˁūl mef.] şahit olunan