cümbür cemaat

cüce

≈ Fa cūje/cūce جوژه/جوجه zyavru, özellikle kuş yavrusu, civciv çoc

cücük

≈ Fa cūcak جوجك z [küç.] yavru, civciv çoc

cüda

Fa cudā جدا zayrı, uzak << OFa yutāg ayrı ≈ Ave yuta- a.a.

cühela

Ar cuhalāˀ جهلاء z [#chl fuˁalāˀ çoğ.] cahiller Ar cahūl جاهل z [sf.] pek cahil, bilmez

cülus

Ar culūs جلوس z [#cls fuˁūl msd.] oturma, özellikle tahta oturma Ar calasa جلس zoturdu

cümbür cemaat

[ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
birikdi alaŋ yire cüm cümāt [Maraş Türkmenleri lisanında]: bir yire geldi meydāne cümle cemāˁat [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
cümbür cemaat: topluca, kalabalık halde

<< TTü cumhūr cemāˁat

 cumhur, cemaat

Not: Belki cümbüş sözcüğünden kontaminasyonla, ya da gümbür benzeri onomatope mantığıyla.


27.08.2017
cümbüş

Fa cunbiş جنبش zdevinme, kıpırdama << OFa cumbişn a.a. Fa cunbīdan جنبيدن zkıpırdamak, hareket etmek +iş

cümle

Ar cumla(t) جملة z [#cml fuˁla(t) mr.] 1. bütünlük, tamlık (isim), 2. bütün, tüm (sıfat), 3. gramerde önerme ≈ Ar camula جَمُلَ ztam ve eksiksiz idi

cündi

Ar cundī ordu mensubu, asker, savaşçı Ar cund ordu Fa/OFa gund 1. topluluk, güruh, 2. ordu

cünha

Ar cunḥa(t)/cinḥa(t) جُِنْحَة zküçük suç, kabahat Ar cunāḥ جناح za.a. Fa gunāh suç

cünüp

Ar cunub جنب z [#cnb fuˁul sf.] yaban, yabancı, murdar, abdestsiz Ar canaba جنب zyüzünü (yana veya öteye) çevirdi