cönk

couture

Fr haute couture «yüksek terzilik», seçkinlere özgü giysi modası << OLat consutura dikiş nakış, terzilik Lat con+ suere dikmek +(t)ura << HAvr *si̯uh₁- (*si̯ū-) a.a.

cover

İng cover her türlü örtü

covino

İt giovino genç adam << Lat iuvenis a.a.

cozut|mak

onom coz ağır yanma sesi

cömert

Fa cawmard/cōmard جومرد zeli açık, cimri olmayan << Fa cawānmard جوان مرد zgenç adam, delikanlı

cönk

"şiir veya güfte defteri" [ Şer'iye Sicilleri, <1600]
bir küçük boḳça ve dört Mekke sabunu, bir cünk [ Meninski, Thesaurus, 1680]
cünk, çünk (t[urc].): Libellus cantilenarum, aut aliorum versorum [şarkı veya diğer manzume kitapçığı]

≈? Fa cūnk جونك zbir tür tekne, yük devesi

Not: Karş. Malay adjong, Javaca djong "bir tür tekne" > Port junco, İng junk (a.a.). Ancak anlam bağlantısı spekülatiftir.


07.08.2017
crack

İng crack 1. çatırtı, çatlak, 2. (argoda) zeki veya becerikli veya komik kişi, 3. arıtılmış kokain bazı onom

cuk

<< TTü cuk aşık oyununda kemiğin bir yüzüne verilen ad ?

cukka

Roma cukka meme, göğüs

culuk

≈ ETü çulık orta boy bir kuş, çulluk

cuma

Ar cumˁa(t) جمعة z [#cmˁ fuˁla(t) mr.] 1. toplantı, cemiyet, 2. cuma namazı kılınan gün Ar camaˁa جَمَعَ ztopladı