buzul

buyruk

Eski Türkçe buyruk "kumandan, emîr" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *buyur- fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

buyur|mak

Oğuzca buyur- "emretmek" fiilinden evrilmiştir.

buz

Eski Türkçe būz "donmuş şey, buz" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe būd- "donmak, donarak ölmek" fiili ile eş kökenlidir.

buzağı

Eski Türkçe buzāġu "sığır yavrusu" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen biragu sözcüğü ile eş kökenlidir.

buzuki

Yeni Yunanca buzúki μπουζούκι z "Yunan meyhane müziğinde bir çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Türkiye Türkçesi bozuk "halk müziğinde bağlamanın büyüğü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Türkiye Türkçesi bozla- "ses vermek, böğürmek" fiilinden türetilmiştir.

buzul
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: "Fr glacier karşılığı" [ Türk Dili - dergi, 1936]
buzul: dağlarda oluşan buz yığını

Köken

Türkiye Türkçesi buz sözcüğünden Yeni Türkçe +Il ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için buz maddesine bakınız.


15.02.2020
bücür

çocuk dilinden türetilmiştir.

büfe

Fransızca buffet "1. yemek dolabı, 2. üzerinde yiyecek ve içecek sergilenen masa, 3. tren istasyonlarında yiyecek satılan yer (19. yy), çerez ve meşrubat dükkânı (20. yy)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

büğrü

Eski Türkçe bükri "bükülmüş, eğri" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bük- "bükmek" biçiminden türetilmiştir.

bühtan

Arapça bht kökünden gelen buhtān بهتان z "iftira" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bahata بَهَتَ z "şaşırttı, şoke etti, iftira attı" fiilinin fuˁlān vezninde masdarıdır.

bük

Eski Türkçe bük "1. köşe, büklüm, 2. engel, 3. fundalık, sık çalılık" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bük- "boğulmak, iki büklüm olmak" sözcüğü ile eş kökenlidir.