business

burlesk

Fr/İng burlesque kaba güldürü, parodi İt burlesco a.a. İt burla şaka

burs

Fr bourse 1. para kesesi, 2. bir çırak veya öğrenciye yapılan parasal yardım << OLat bursa para kesesi EYun býrsa βύρσα zderi, kese

burun

<< ETü burun 1. önde olan, çıkıntı, 2. burun

buruş|mak

ETü buruş- burulmak, bükülmek ETü *bur- burmak, bükmek +Iş-

buse

Fa būse بوسه z [pp.] öpücük (≈ Fa būs بوس zöpme, öpüş ) Fa būsidan بوسدن zöpmek +a

business

businessman [ Cumhuriyet - gazete, 1983]
Dış kökenll öğretimle 'Businessman' adayı olmak için herkes kuyruğa girmiyor mu? agro-business [ Cumhuriyet - gazete, 1983]
özellikle tarımsal sanayi (Agro Business) ile ilgili yatırımlar business class [ Cumhuriyet - gazete, 1985]
First Class, Business Class ve Tourist Class'a getirdiği yenilikler jüri tarafından büyük bir takdirle karşılanmıştır. [ Cumhuriyet - gazete, 1989]
Barometre ... içeriğiyle, modem yapısıyla ve özel kağıdıyla Türkiye'nin vazgeçilmez 'business' gazetesidir.

İng business meşgale, iş güç, işletme İng busy meşgul

Not: Uçaklarda Business Class kavramı ilk kez 1978'de Air France ve Pan Am tarafından yürürlüğe kondu.

Benzer sözcükler: agro business, biznıs, business class, businessman


08.09.2017
bustrofedon

İng boustrophedon antik epigrafide bir satırı sağdan sola, bir satırı soldan sağa yazılan yazıt EYun boustrophēdón βουστροϕηδόν z«öküz dönüşü usulünde», a.a. § EYun boûs βούς zöküz EYun stróphos στρόϕοςύ zdönüş

but

<< ETü būt bacak

butik

Fr boutique dükkân << OLat *apotica EYun apothḗkē αποθήκη zmağaza, depo EYun apo+ thḗkē θήκη zambar, saklama yeri EYun títhemi, the- τίθεμι, θε- zkoymak

butlan

Ar buṭlān بطلان z [#bṭl fuˁlān msd.] boş ve batıl olma, geçersiz olma Ar baṭala بَطَلَ zbatıl idi, geçersiz ve yanlış idi

buton

Fr bouton her çeşit düğme << EFr boter/bouter sokmak, kakmak +on Ger *buttan