buse

burkan

Arapça brk kökünden gelen burkān بركان z "yanardağ, volkan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İtalyanca volcano veya Fransızca aynı anlama gelen volcan sözcüğünden alıntıdır.

burlesk

Fransızca ve İngilizce burlesque "kaba güldürü, parodi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen burlesco sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca burla "şaka" sözcüğünden türetilmiştir.

burs

Fransızca bourse "1. para kesesi, 2. bir çırak veya öğrenciye yapılan parasal yardım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince bursa "para kesesi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca býrsa βύρσα z "deri, kese" sözcüğünden alıntıdır.

burun

Eski Türkçe burun "1. önde olan, çıkıntı, 2. burun" sözcüğünden evrilmiştir.

buruş|mak

Eski Türkçe buruş- "burulmak, bükülmek" fiilinden türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bur- "burmak, bükmek" biçiminden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

buse
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Codex Cumanicus, 1303]
obsculo - Fa: bosa medarem [būse medārem] - Tr: oparmen [ Ömer b. Mezîd, Mecmuatü'n-nezâir, 1437]
fevt kılma vaktı kim būs u kenār elden çıkar (...) lālüŋün bir būsesini almışam bin cān fedā vérüp

Köken

Farsça būse بوسه z "öpücük" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Farsça būs بوس z "öpme, öpüş" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Farsça būsidan بوسدن z "öpmek" fiilinden +a ekiyle türetilmiştir.

Benzer sözcükler

bus, bus etmek, buselik


14.11.2019
business

İngilizce business "meşgale, iş güç, işletme" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce busy "meşgul" sözcüğünden türetilmiştir.

bustrofedon

İngilizce boustrophedon "antik epigrafide bir satırı sağdan sola, bir satırı soldan sağa yazılan yazıt" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca boustrophēdón βουστροϕηδόν z "«öküz dönüşü usulünde», antik epigrafide bir satırı sağdan sola, bir satırı soldan sağa yazılan yazıt" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca boûs βούς z "öküz" ve Eski Yunanca stróphos στρόϕοςύ z "dönüş" sözcüklerinin bileşiğidir.

but

Eski Türkçe būt "bacak" sözcüğünden evrilmiştir.

butik

Fransızca boutique "dükkân" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *apotica biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca apothḗkē αποθήκη z "mağaza, depo" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca thḗkē θήκη z "ambar, saklama yeri" sözcüğünden apo+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca títhemi, the- τίθεμι, θε- z "koymak" fiilinden türetilmiştir.

butlan

Arapça bṭl kökünden gelen buṭlān بطلان z "boş ve batıl olma, geçersiz olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baṭala بَطَلَ z "batıl idi, geçersiz ve yanlış idi" fiilinin fuˁlān vezninde masdarıdır.