burgaç

burcu

<? TTü bur- döndürmek, kıvırmak

burç

Ar burc برج z [fuˁl ] 1. kule, hisar, 2. zodyak üzerindeki 12 yıldız kümesinin her biri Aram burgā ברגא z1. kule, 2. yolcular için durak yeri, menzil EYun pýrgos πύργος zkule << HAvr *bʰr̥ǵʰ- yüksek yer, kule HAvr *bʰerǵʰ- korumak

burçak

<< ETü burçak 1. bezelye tanesi veya bezelyegillerden bir bitki, 2. ter damlası

burçin

<< TTü borçın alaca boz renkli TTü boz/bor +çIn

burgacık

<< TTü burgaşık TTü burgaş- burulmak, kıvrılmak +Uk

burgaç

[Dek-TS <1533]
pīç [Fa.]: Burgaçdur. Burgaç burgaç [kıvrım kıvrım] olan nesneye pīç-ā-pīç denir. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
burgaç: Burgaşık, eğri büğrü, bükülmüş. (...) burgaçlanmak: İvˁicac, sarmaş dolaş olmak. [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
burgaç: Su çevrisi.

TTü bur- +(g)Aç

 bur-

Benzer sözcükler: burgaçlanmak


14.09.2017
burgaz

Yun/EYun pýrgos πύργος zkule, özellikle savunma kulesi, burç

burgu

TTü bur- +gU

burjuva

Fr bourgeois şehirli, orta sınıf mensubu Fr bourg kale, surla çevrili kent Ger *burgs << HAvr *bʰr̥ǵʰ- yüksek yer, kale

burk|mak

≈ ETü burkıt- buruşturmak ETü *bur- burmak, bükmek +Ik-

burka

Ar burḳaˁ بُرْقَُع z [#brḳˁ q.] yüzün tümünü örten peçe