bunal|mak

bulvar

Fr boulevard 1. istihkâm, sur, 2. 18. yy'dan itibaren yıktırılan kent surları yerine açılan geniş cadde Alm Bollwerk dikme tomruk çiti, sur § EYAlm bollo kütük, tomruk [mod. bohle] (HAvr *bʰel-¹ şişmek, kabarmak, tomurmak ) Alm werk iş, yapı (<< HAvr *werǵ- çalışmak, işlemek )

bulyon

İng bouillon kaynatılmış et suyu Fr bouillon a.a. Fr bouiller kaynatmak +on

bumbar

Fa būnbār/mūbār بونبار/موبار zkalın bağırsak Fa būn/mū بون zdışkı

bumerang

İng boomerang Avustralya yerlilerine özgü helezoni kesimli çubuk Avustral

buna|mak

≈ ETü muŋa- hastalanmak, sıkıntı çekmek ETü buŋ/muŋ hastalık, sıkıntı, aptallık +(g)A-

bunal|mak

TTü: "mustarip olmak" [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
Tap buŋaldum baŋa od vir bāri sen / buŋaluban muḥtāc oldum saŋa ben TTü: [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
bun (Yozgat, Cenubi Anadolu): sıkıntı (...) buŋgun (Sivrihisar): kederli, gamlı, müteessir, buhranlı.

ETü buŋ hastalık, sıkıntı, ıstırap +Al-

 buna-

Not: Buna- fiilinin alternatif biçimi iken anlam ayrışmasına uğramıştır.

Benzer sözcükler: bunalım, bunaltmak, bunaltı, bungun, bunlu


05.10.2017
bungalov

İng bungalow hafif yazlık ev Gucarati bangalo «Bengalli», Bombay'de Bengalli göçmen işçilerin kulübelerine verilen ad öz Bengal Hindistan'da bir ülke

bunker

Alm Bunker yer altında beton sığınak İng bunker 1. gemilerde kömür deposu, 2. golf alanında kum çukuru

bur|mak

<< ETü bür-/*bur- bükmek, kıvırmak << ETü *bügür- ETü bük- sıkılmak, boğulmak [geçişsiz fiil]

bura

ETü bu işaret sıfatı +rA

buram

<? ETü bur- buğulanmak, kokusu çıkmak