bulut

bulgu

TTü bul- +gU

bulgur

≈ Fa barġul/burġul/bulġur برغل zkaba öğütülmüş buğday

bulimi

İng boulimia aşırı yeme hastalığı EYun boulimía βουλιμία z«sığır açlığı», tatminsiz açlık § EYun boûs βοῦς zsığır EYun límos λίμος zaçlık +ia

bulmaca

TTü bul- +mAcA

buluntu

TTü bul- +(In)tI

bulut

ETü: [ Irk Bitig, <900]
boz bulıt, kara bulıt YTü: bulutsu "Fr nebuleuse karşılığı" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
bulutsu: Yıldızlar arasında görünen ve bulutu andıran lekelerden her biri, nebülöz. TTü: "... çoklu paylaşılan sunucu ağı" [ Hürriyet - gazete, 2013]
İnternet kullanıcılarının kişisel verilerini kendi bilgisayarları yerine özel sunucularda tutmasına imkan sağlayan bulut teknolojisi

<< ETü bulıt bulut ≈? ETü bu buhar

 buğu

Not: ETü bu "buhar" ile anlam ilişkisi açık ise de yapısal ilgi belirsizdir.

Benzer sözcükler: bulutlanmak, bulutlu, bulutsu


14.02.2020
bulvar

Fr boulevard 1. istihkâm, sur, 2. 18. yy'dan itibaren yıktırılan kent surları yerine açılan geniş cadde Alm Bollwerk dikme tomruk çiti, sur § EYAlm bollo kütük, tomruk [mod. bohle] (HAvr *bʰel-¹ şişmek, kabarmak, tomurmak ) Alm werk iş, yapı (<< HAvr *werǵ- çalışmak, işlemek )

bulyon

İng bouillon kaynatılmış et suyu Fr bouillon a.a. Fr bouiller kaynatmak +on

bumbar

Fa būnbār/mūbār بونبار/موبار zkalın bağırsak Fa būn/mū بون zdışkı

bumerang

İng boomerang Avustralya yerlilerine özgü helezoni kesimli çubuk Avustral

buna|mak

≈ ETü muŋa- hastalanmak, sıkıntı çekmek ETü buŋ/muŋ hastalık, sıkıntı, aptallık +(g)A-