bulgu

bulamaç

Eski Türkçe bulġama aş "unlu haşlama yemeği" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bulġa- "karıştırmak, pişirmek" fiilinden türetilmiştir.

bulan|mak

Eski Türkçe bulġan- "1. berraklığını yitirmek, 2. kaynamak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe bulġa- fiilinden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir.

bulaş|mak

Eski Türkçe bulġa- "karıştırmak, bulandırmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Iş- ekiyle türetilmiştir.

buldog

İngilizce bulldog "güreş için yetiştirilen bir köpek cinsi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce bull "boğa" ve İngilizce dog "köpek" sözcüklerinin bileşiğidir.

buldozer

İngilizce bulldozer "bir tür ağır iş makinası" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1930 ABD.) İngilizce sözcük İngilizce bull dose "«boğa dozu», ağır dayak atma, özellikle ABD Güney eyaletlerinde 1876 başkanlık seçimi sırasında zenci seçmenlere uygulanan şiddet yöntemlerine verilen ad" deyiminden +er ekiyle türetilmiştir.

bulgu
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
bulgu: Vicdan, idrak, ilim, irfan, keşf, icat.

Köken

Türkiye Türkçesi bul- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için bul- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

bulgulamak, bulgusal


24.12.2015
bulgur

Farsça barġul veya burġul veya bulġur برغل z "kaba öğütülmüş buğday" sözcüğü ile eş kökenlidir.

bulimi

İngilizce boulimia "aşırı yeme hastalığı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca boulimía βουλιμία z "«sığır açlığı», tatminsiz açlık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca boûs βοῦς z "sığır" ve Eski Yunanca límos λίμος z "açlık" sözcüklerinin bileşiğidir.

bulmaca

Türkiye Türkçesi bul- fiilinden Türkiye Türkçesinde +mAcA ekiyle türetilmiştir.

buluntu

Türkiye Türkçesi bul- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(In)tI ekiyle türetilmiştir.

bulut

Eski Türkçe bulıt "bulut" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bu "buhar" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.