bulan|mak

buklet

İngilizce booklet "kitapçık" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce book "kitap" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen bôk sözcüğünden evrilmiştir. Eski İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *bôk-s "tablet, levhası" biçiminden alıntıdır.

bul|mak

Eski Türkçe bul- "1. nail olmak, edinmek [geçişsiz fiil], 2. bulmak [geçişli fiil]" fiilinden evrilmiştir.

bula|mak

Eski Türkçe bulġa- "1. karıştırmak, bulandırmak, 2. (su) kaynamak" fiilinden evrilmiştir.

bulak

Eski Türkçe bulak "pınar, yerden kaynayan su" sözcüğünden alıntıdır. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bulġak "kaynama, kaynaşma" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe bula- veya bulġa- "kaynamak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

bulamaç

Eski Türkçe bulġama "unlu haşlama yemeği" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bulġa- "karıştırmak, pişirmek" fiilinden Eski Türkçe +(A)mAç ekiyle türetilmiştir.

bulan|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
köŋül bulġandı [[içinde pis şeyler bulunan bir şey yediği için midesi kaynadı]], él bulġandı [[memleket karışıklık içinde kaldı]] Eski Türkçe: bulayık [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
bulġayuḳ suw [[bulanık su]] Türkiye Türkçesi: bulanık [ Meninski, Thesaurus, 1680]
bulanık: Turbidus [berrak olmayan].

Köken

Eski Türkçe bulġan- "1. berraklığını yitirmek, 2. kaynamak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe bulġa- fiilinden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için bula- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

bulandırmak, bulanık, bulantı


24.06.2020
bulaş|mak

Eski Türkçe bulġa- "karıştırmak, bulandırmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Iş- ekiyle türetilmiştir.

buldog

İngilizce bulldog "güreş için yetiştirilen bir köpek cinsi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce bull "boğa" ve İngilizce dog "köpek" sözcüklerinin bileşiğidir.

buldozer

İngilizce bulldozer "bir tür ağır iş makinası" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1930 ABD.) İngilizce sözcük İngilizce bull dose "«boğa dozu», ağır dayak atma, özellikle ABD Güney eyaletlerinde 1876 başkanlık seçimi sırasında zenci seçmenlere uygulanan şiddet yöntemlerine verilen ad" deyiminden +er ekiyle türetilmiştir.

bulgu

Türkiye Türkçesi bul- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

bulgur

Farsça barġul veya burġul veya bulġur برغل z "kaba öğütülmüş buğday" sözcüğü ile eş kökenlidir.