bula|mak

buke

Fransızca bouquet "1. çalı yumağı, çiçek demeti, 2. çiçek rayihası, 3. şarap rayihası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca bosquet "çalılık" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca bosc "orman" sözcüğünün küçültme halidir. Eski Fransızca sözcük Germence bir sözcükten alıntıdır. Germence bir sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰuH- (*bʰū-) "yetişmek, (bitki) büyümek" biçiminden evrilmiştir.

buket

Fransızca bouquette "küçük çiçek demeti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca bouquet "çiçek demeti" sözcüğünün küçültme halidir.

bukle

Fransızca bouclé "tokalı, halkalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca boucle "toka" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Latince buccula "miğferin çene kayışı" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince bucca "ağız" sözcüğünün küçültme halidir.

buklet

İngilizce booklet "kitapçık" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce book "kitap" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen bôk sözcüğünden evrilmiştir. Eski İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *bôk-s "tablet, levhası" biçiminden alıntıdır.

bul|mak

Eski Türkçe bul- "1. nail olmak, edinmek [geçişsiz fiil], 2. bulmak [geçişli fiil]" fiilinden evrilmiştir.

bula|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Orhun Yazıtları, 735]
teŋri yir bulġakın uçun yaġı boltı [yer gök karıştığı/kaynadığı için düşman oldular] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ḳozı buladı [[kuzu pişirdi]] (...) ol sūwıġ bulġadı [[suyu bulandırdı]], ol tutmāç bulġadı [[tutmaç aşını karıştırdı]]

Köken

Eski Türkçe bulġa- "1. karıştırmak, bulandırmak, 2. (su) kaynamak" fiilinden evrilmiştir.

Benzer sözcükler

alaca bulaca

Bu maddeye gönderenler

allak bullak, bulak, bulamaç, bulan-, bulaş-


24.06.2020
bulak

Eski Türkçe bulak "pınar, yerden kaynayan su" sözcüğünden alıntıdır. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bulġak "kaynama, kaynaşma" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe bula- veya bulġa- "kaynamak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

bulamaç

Eski Türkçe bulġama aş "unlu haşlama yemeği" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bulġa- "karıştırmak, pişirmek" fiilinden türetilmiştir.

bulan|mak

Eski Türkçe bulġan- "1. berraklığını yitirmek, 2. kaynamak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe bulġa- fiilinden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir.

bulaş|mak

Eski Türkçe bulġa- "karıştırmak, bulandırmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Iş- ekiyle türetilmiştir.

buldog

İngilizce bulldog "güreş için yetiştirilen bir köpek cinsi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce bull "boğa" ve İngilizce dog "köpek" sözcüklerinin bileşiğidir.