bula|mak

buke

Fr bouquet 1. çalı yumağı, çiçek demeti, 2. çiçek rayihası, 3. şarap rayihası << EFr bosquet [küç.] çalılık EFr bosc orman Ger << HAvr *bʰuH- (*bʰū-) yetişmek, (bitki) büyümek

buket

Fr bouquette [küç.] küçük çiçek demeti Fr bouquet çiçek demeti +et°

bukle

Fr bouclé [pp.] tokalı, halkalı Fr boucle toka << Lat buccula [küç.] miğferin çene kayışı Lat bucca ağız +ul°

buklet

İng booklet kitapçık İng book kitap << Eİng bôk a.a. Ger *bôk-s tablet, levhası

bul|mak

<< ETü bul- 1. nail olmak, edinmek [geçişsiz fiil], 2. bulmak [geçişli fiil]

bula|mak

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
teŋri yir bulġakın uçun yaġı boltı [yer gök karıştığı/kaynadığı için düşman oldular] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ḳozı buladı [[kuzu pişirdi]] (...) ol sūwıġ bulġadı [[suyu bulandırdı]], ol tutmāç bulġadı [[tutmaç aşını karıştırdı]]

<< ETü bulġa- 1. karıştırmak, bulandırmak, 2. (su) kaynamak

Benzer sözcükler: alaca bulaca

Bu maddeye gönderenler: allak bullak, bulak, bulamaç, bulan-, bulaş-


24.06.2020
bulak

ETü bulak pınar, yerden kaynayan su << ETü bulġak kaynama, kaynaşma ETü bula-/bulġa- kaynamak +Uk

bulamaç

ETü bulġama aş unlu haşlama yemeği ETü bulġa- karıştırmak, pişirmek

bulan|mak

<< ETü bulġan- 1. berraklığını yitirmek, 2. kaynamak ETü bulġa- +In-

bulaş|mak

ETü bulġa- karıştırmak, bulandırmak +Iş-

buldog

İng bulldog güreş için yetiştirilen bir köpek cinsi § İng bull boğa İng dog köpek