bulaş|mak

bul|mak

<< ETü bul- 1. nail olmak, edinmek [geçişsiz fiil], 2. bulmak [geçişli fiil]

bula|mak

<< ETü bulġa- 1. karıştırmak, bulandırmak, 2. (su) kaynamak

bulak

ETü bulak pınar, yerden kaynayan su << ETü bulġak kaynama, kaynaşma ETü bula-/bulġa- kaynamak +Uk

bulamaç

ETü bulġama aş unlu haşlama yemeği ETü bulġa- karıştırmak, pişirmek

bulan|mak

<< ETü bulġan- 1. berraklığını yitirmek, 2. kaynamak ETü bulġa- +In-

bulaş|mak

KTü: [ anon., et-Tuhfetu'z-Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye, <1400]
lawwaṯa [mülevves etti]: bulaştı, bulaştırdı TTü: bulaşık [ Meninski, Thesaurus, 1680]
bulaşık: ālūde. Turbidus, inquietatus. bulaş "İng contagion karşılığı" [ Ekşi Sözlük, 2008]
bulaş: tv'de bulaşma yerine kullanıldığını gördüğüm ve dikkatimi çektiği için gitgide daha çok kullaniliyormuş gibi algıladığım kelime.

ETü bulġa- karıştırmak, bulandırmak +Iş-

 bula-

Benzer sözcükler: bulaş, bulaşıcı, bulaşık, bulaşık makinesi, bulaşıkçı, bulaşıkhane, bulaştırmak


24.06.2020
buldog

İng bulldog güreş için yetiştirilen bir köpek cinsi § İng bull boğa İng dog köpek

buldozer

İng bulldozer bir tür ağır iş makinası (İlk kullanım: 1930 ABD.) İng bull dose «boğa dozu», ağır dayak atma, özellikle ABD Güney eyaletlerinde 1876 başkanlık seçimi sırasında zenci seçmenlere uygulanan şiddet yöntemlerine verilen ad +er

bulgu

TTü bul- +gU

bulgur

≈ Fa barġul/burġul/bulġur برغل zkaba öğütülmüş buğday

bulimi

İng boulimia aşırı yeme hastalığı EYun boulimía βουλιμία z«sığır açlığı», tatminsiz açlık § EYun boûs βοῦς zsığır EYun límos λίμος zaçlık +ia