buklet

bukağı

<< ETü bukaġu hayvanlara vurulan köstek, pranga ETü buka boğa +AgU

bukalemun

Ar (a)būḳalamūn بو قلمون z1. renk değiştiren ipekli kumaş, canfes, 2. mec. rengi değişen her şey, özellikle renk değiştiren bir sürüngen, chamaeleon OYun *ipokálamōn υποκάλαμων zhasır yaygı? çubuklu? (Kaynak: Dozy sf. I.6-7)(EYun hypo+ kálamos κάλαμος zkamış, çubuk

buke

Fr bouquet 1. çalı yumağı, çiçek demeti, 2. çiçek rayihası, 3. şarap rayihası << EFr bosquet [küç.] çalılık EFr bosc orman Ger << HAvr *bʰuH- (*bʰū-) yetişmek, (bitki) büyümek

buket

Fr bouquette [küç.] küçük çiçek demeti Fr bouquet çiçek demeti +et°

bukle

Fr bouclé [pp.] tokalı, halkalı Fr boucle toka << Lat buccula [küç.] miğferin çene kayışı Lat bucca ağız +ul°

buklet

buklet malzeme "otellerde dikiş seti, banyo köpüğü, şampuan, sabun gibi malzemelerin genel adı" [ Milliyet - gazete, 1996]
mini barlar, masa üstü malzemesi, buklet malzemeler buklet zarf [ Kaynakça yok, 2003]
Buklet zarf ölçüleri 11x22 cm dir. Buklet zarf, genel olarak a4 boyutlarında antetli kağıtları taşımak için düşünülmüştür. "kitapçık, özellikle CD kitapçığı" [ Kaynakça yok, 2004]
Türkçe ve İngilizce Bukletler

İng booklet kitapçık İng book kitap << Eİng bôk a.a. Ger *bôk-s tablet, levhası

Bu maddeye gönderenler: notebook


08.09.2017
bul|mak

<< ETü bul- 1. nail olmak, edinmek [geçişsiz fiil], 2. bulmak [geçişli fiil]

bula|mak

<< ETü bulġa- 1. karıştırmak, bulandırmak, 2. (su) kaynamak

bulak

ETü bulak pınar, yerden kaynayan su << ETü bulġak kaynama, kaynaşma ETü bula-/bulġa- kaynamak +Uk

bulamaç

ETü bulġama aş unlu haşlama yemeği ETü bulġa- karıştırmak, pişirmek

bulan|mak

<< ETü bulġan- 1. berraklığını yitirmek, 2. kaynamak ETü bulġa- +In-