budun

buçuk

<< ETü bıçuk kesilmiş parça, yarım ETü bıç- +Uk

buda|mak

<< ETü buta- dal kesmek ETü būt bacak, ağaç dalı +(g)A-

budak

<< ETü butık/butak ağaç dalı ETü būt bacak +Ak

budala

Ar budalāˀ بُدَلاء z [#bdl fuˁalāˀ çoğ.] abdallar, sufi hiyerarşisinde bir rütbe Ar badīl بديل z [t.] abdal

Budizm

Fr Bouddhisme Buda dini +ism° Sans Buddha बुद्ध zaydınlanmış, uyanık, ermiş

budun

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
türük bodunuŋ ilin törüsin tuta birmiş [Türk halkının/boylarının ilini töresini tutuvermiş] YTü: "millet, kavim" [ Türk Dilini Tedkik Cemiyeti, Tarama Dergisi, 1934]

ETü bodun [çoğ.] boylar, halk ETü bod(u) boy, aşiret +An2

 boy

Not: ETü bodun sözcüğünün TTü *boyun biçimini alması gerekirdi; ancak her iki form TTü kaydedilmemiştir. YTü budun yazımı keyfidir.

Benzer sözcükler: budunbilim, budunsal


30.06.2019
buffalo

İng buffalo bir tür yaban sığırı İt bufalo a.a. << Lat būbalus a.a. EYun boúbalis βούβαλις zAfrika'ya özgü bir yaban sığırı EYun boûs βούς zdavar, sığır << HAvr *gʷṓw-s a.a.

buffer

İng buffer 1. tampon, çarpışma etkisini yumuşatan ara birim, 2. elektronik iletişimde ara depolama birimi onom buff küt ve boğuk ses çıkarmak +er

bug

İng bug 1. böcek, cin, 2. sistemde (özellikle dijital ortamda) arıza Welsh bwg hayalet, cin

buğday

<< ETü buġday ETü budġay buğday <? ETü butık «bacakçık», bitki sapı? +(g)Ay

buğra

<< ETü buġra erkek deve