brownie

brontozor

İng brontosaurus bir tür dinozor (İlk kullanım: 1879 O. C. Marsh, Amer. zoolog.) § EYun brontē βροντή zgökgürültüsü EYun saûros σαῦρος zkertenkele

bronz

Fr bronze tunç İt bronzo tunç veya pirinç (13. yy) Fa birinc برنج z

broş

Fr broche [dev.] 1. şiş, 2. süs iğnesi Fr brocher saplamak

broşet

Fr brochette [küç.] küçük şiş Fr broche şiş +et°

broşür

Fr brochure ciltlenmeden dikilmiş birkaç sayfadan oluşan kitapçık Fr brocher saplamak, şiş veya çuvaldızla dikmek, kitabı ciltlemek amacıyla dikmek +()tura

brownie

"amerikan tarzı çikolatalı kek" [ Milliyet - gazete, 1998]
Amerikan brownie hazırlanış reçetesi

İng brownie «kahverengicik», a.a. İng brown kahverengi


08.11.2013
brötel

Fr bretelle at dizgini, pantolon askısı EYAlm britil dizgin << Ger *breghd-

bröve

Fr brevet imtiyaz veya ödül belgesi Fr bref kısa yazı, mektup, belge

brunch

İng brunch öğle yemeği ile birleştirilen büyük kahvaltı § İng breakfast kahvaltı İng lunch öğle yemeği

brülör

Fr bruleur ateşleme aygıtı Fr brûler yakmak +()tor

brüt

Fr brut 1. çiğ, pişmemiş, kaba, 2. işlenmemiş << Lat brutus ağır, hantal, kaba, aptal << HAvr *gʷru-to- HAvr *gʷerə-2 ağır