broderi

brendi

İngilizce brandy "şarabın damıtılmasıyla elde edilen içki" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Holandaca brandewijn "yakılmış şarap" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Holandaca branden "yakmak" fiilinden türetilmiştir. Holandaca fiil Germence yazılı örneği bulunmayan *brennan, brand- "yanmak" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰrew- "yanmak" biçiminden evrilmiştir.

briç

İngilizce bridge2 "bir kâğıt oyunu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce biritch "a.a. [esk.]" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

brifing

İngilizce briefing "kısa bilgilendirme konuşması" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce brief "1. kısa, 2. özet, kısa not, mektup" sözcüğünden +ing ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca aynı anlama gelen bref sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince brevis "kısa" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mréǵʰ-u-s biçiminden evrilmiştir.

briket

Fransızca briquette "tuğlacık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca brique "tuğla" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Holandaca bricke "kırık, kırma, tuğla" sözcüğünden alıntıdır. Holandaca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *brekan "kırmak" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bʰreg- biçiminden evrilmiştir.

briyantin

Fransızca brillantine "1. çok parlak bir tür ipek [esk.], 2. parlatıcı saç veya sakal yağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca brillant "parlak, parıldayan" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca briller "parlamak" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil İtalyanca aynı anlama gelen brillare fiilinden alıntıdır.

broderi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1931]
kenarları gayet zarif bir broderi ile süslenmiştir

Köken

Fransızca broderie "tığla işleme, nakış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca broder "tığla işlemek, nakşetmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen brosder fiilinden evrilmiştir. Eski Fransızca fiil Germence yazılı örneği bulunmayan *bruzdan biçiminden evrilmiştir.


13.01.2015
brokar

Fransızca brocart "kabartma işlemeli ipek kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca broccato "kabartmalı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca broccare "kabarmak [esk.]" fiilinden türetilmiştir.

broker

İngilizce broker "ticarette aracı, komisyoncu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen brochier sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince broccator "fıçıcı, a.a." sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Geç Latince broccare "fıçıdan bardakla şarap veya içki satmak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

brokoli

İngilizce broccoli "karnabahara benzer bir sebze" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca broccolo "tomurcuk" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca brocco "kabarık, şişik" sözcüğünden +ul° ekiyle türetilmiştir.

brom

Fransızca brome "kimyada bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: A. J. Balard, Fr. kimyacı (1802-1876).) Fransızca sözcük Eski Yunanca brómos βρόμος z "pis koku" sözcüğünden türetilmiştir.

bronş

Fransızca bronche "nefes borusunun ana dalları" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca brónχos βρόνχος z "yutak veya nefes borusu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷro-nkh₃- (*gʷro-nko-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷerh₃- (*gʷer-) "yutmak" kökünden türetilmiştir.