bravo

böyle

Türkiye Türkçesi bu ile sözcüğünden evrilmiştir.

brahman

Modern Hintçe brahmán "Hindistan'da alimler sınıfına mensup kimse" sözcüğünden alıntıdır. Hintçe sözcük Sanskritçe brahmán ब्रह्मन् z "rahip" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe bráhma "Hindu inancında evrenin ruhu, mutlak varlık" sözcüğünden türetilmiştir.

brakisefal

Fransızca brachycéphale "kısa kafalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca braχýs βραχύς z "kısa" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mréǵʰ-u-s biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca képhalos κέφαλος z "kafa" sözcüklerinin bileşiğidir.

branda

İtalyanca branda "asker yatağı, hamak" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca brandire "kılıç çekmek, açmak" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

branş

Fransızca branche "ağaç dalı, meslek dalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince branca "hayvan ayağı, pençe" sözcüğünden evrilmiştir.

bravo
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
bravo: (İt.) aferin.

Köken

Fransızca bravo "(müzikte ve sahne sanatlarında) alkış sözü, aferin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca bravo "1. cesur, gözüpek, 2. alkış sözü" sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

Karş. brave "cesur".


10.12.2015
bre

Arnavutça bre "kardeş" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Arnavutça sözcük Eski İllyr dilinde bra "kardeş (hitap)" sözcüğünden alıntıdır.

break

İngilizce break "1. kırmak, kırık, 2. fasıla, ara" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *brek- "kırmak" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bʰreg- biçiminden evrilmiştir.

brendi

İngilizce brandy "şarabın damıtılmasıyla elde edilen içki" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Holandaca brandewijn "yakılmış şarap" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Holandaca branden "yakmak" fiilinden türetilmiştir. Holandaca fiil Germence yazılı örneği bulunmayan *brennan, brand- "yanmak" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰrew- "yanmak" biçiminden evrilmiştir.

briç

İngilizce bridge2 "bir kâğıt oyunu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce biritch "a.a. [esk.]" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

brifing

İngilizce briefing "kısa bilgilendirme konuşması" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce brief "1. kısa, 2. özet, kısa not, mektup" sözcüğünden +ing ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca aynı anlama gelen bref sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince brevis "kısa" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mréǵʰ-u-s biçiminden evrilmiştir.