bozlak

boz

<< ETü bōz bulanık renkli, gri veya kahverengi

bozlak

ETü: bozlamak [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
titir bozlādı [dişi deve böğürdü] TTü: [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
bozlak, bozlağı (Cenubi Anadolu): bir nevi ezgi.

ETü bozla- bağırmak, böğürmek +Uk

Not: Sözcüğün diğer anlamı olan "boza çalan kır renk" güncel kullanımdan düşmüş görünmektedir.

Benzer sözcükler: bozlamak

Bu maddeye gönderenler: buzuki


03.02.2015