boyut

boyler

İngilizce boiler "kaynama kazanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce boil "kaynamak" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen bouiller fiilinden alıntıdır. Eski Fransızca fiil Geç Latince bullire "kabarcıklanmak, kaynamak" fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince bulla "yuvarlak nesne, kabarcık, top" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bew- "şiş, yuvarlak" biçiminden evrilmiştir.

boynuz

Eski Türkçe müñüz "boynuz" sözcüğü ile eş kökenlidir.

boyoz

Lad boyoz "İzmir'e özgü bir tür poğaça" sözcüğünden alıntıdır. sözcük Lad boyo sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük İspanyolca bollo "küçük ve yuvarlak hamurişi, çörek" sözcüğü ile eş kökenlidir. İspanyolca sözcük Latince bulla "yuvarlak nesne, kabarcık, top" sözcüğünden evrilmiştir.

boyun

Eski Türkçe boyın "baş ile gövde arasındaki eklem" sözcüğünden evrilmiştir.

boyunduruk

Eski Türkçe boynduruk "öküz oyunduruğu" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe boyın sözcüğünden Eski Türkçe +dUrUk ekiyle türetilmiştir.

boyut
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ Geometri Terimleri, 1937]
Cisimde üç 'boyut' yahut 'direget' vardır: Uzunluk, genişlik ve yükseklik.

Köken

Türkiye Türkçesi boy sözcüğünden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için boy maddesine bakınız.

Ek açıklama

Atatürk'ün türettiği kelimelerdendir. buˁd > buut sözcüğünden çağrışım yoluyla türetildiği açıktır.

Benzer sözcükler

boyutlandırmak, boyutlu


01.02.2018
boz

Eski Türkçe bōz "bulanık renkli, gri veya kahverengi" sözcüğünden evrilmiştir.

boz|mak

Eski Türkçe buz- "yıkmak, harap etmek" fiilinden evrilmiştir.

boza

Eski Türkçe buχsı veya buχsum "boza" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Farsça aynı anlama gelen būza veya buχsum sözcüğü ile eş kökenlidir.

bozgun

Türkiye Türkçesi boz- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir.

bozlak

Eski Türkçe bozla- "bağırmak, böğürmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.