boyunduruk

boylam

TTü boyla- +Im

boyler

İng boiler kaynama kazanı İng boil kaynamak +er EFr bouiller a.a. << OLat bullire kabarcıklanmak, kaynamak Lat bulla yuvarlak nesne, kabarcık, top << HAvr *bew- şiş, yuvarlak

boynuz

≈ ETü müñüz boynuz

boyoz

Lad boyoz [çoğ.] İzmir'e özgü bir tür poğaça Lad boyo ≈ İsp bollo küçük ve yuvarlak hamurişi, çörek << Lat bulla yuvarlak nesne, kabarcık, top

boyun

<< ETü boyın baş ile gövde arasındaki eklem

boyunduruk

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
boyunduruk [[iki öküzün birden boynunun üzerine konulan tahta]]

<< ETü boynduruk öküz oyunduruğu ETü boyın +dUrUk

 boyun

Not: Karş. Lat iugum "boyunduruk", iugulum "boyun".


10.12.2015
boyut

TTü boy +Ut

boz

<< ETü bōz bulanık renkli, gri veya kahverengi

boz|mak

<< ETü buz- yıkmak, harap etmek

boza

≈ ETü buχsı/buχsum boza ≈ Fa būza/buχsum a.a.

bozgun

TTü boz- +gIn