boyun

boykot

İng boycott bir mal veya hizmeti satın almamak suretiyle yapılan direniş eylemi öz J. Cunningham Boycott İrlanda Toprak Birliğinin direniş eylemine hedef olan İrlandalı toprak sahibi (1832-1897)

boylam

TTü boyla- +Im

boyler

İng boiler kaynama kazanı İng boil kaynamak +er EFr bouiller a.a. << OLat bullire kabarcıklanmak, kaynamak Lat bulla yuvarlak nesne, kabarcık, top << HAvr *bew- şiş, yuvarlak

boynuz

≈ ETü müñüz boynuz

boyoz

Lad boyoz [çoğ.] İzmir'e özgü bir tür poğaça Lad boyo ≈ İsp bollo küçük ve yuvarlak hamurişi, çörek << Lat bulla yuvarlak nesne, kabarcık, top

boyun

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
boyn [[insan ya da hayvan boynu. Kılıç kabzasına 'kılıç boynı', bıçak sapına 'biçek boynı' denir.]] TTü: boğunbağı [ Recaizade Ekrem, Araba Sevdası, 1896]
Behruz bey de fesini, boyunbağısını düzelttikten (...) sonra

<< ETü boyın baş ile gövde arasındaki eklem

Benzer sözcükler: boynu bükük, boyun eğmek, boyunbağı

Bu maddeye gönderenler: boncuk, boyunduruk


30.03.2015
boyunduruk

<< ETü boynduruk öküz oyunduruğu ETü boyın +dUrUk

boyut

TTü boy +Ut

boz

<< ETü bōz bulanık renkli, gri veya kahverengi

boz|mak

<< ETü buz- yıkmak, harap etmek

boza

≈ ETü buχsı/buχsum boza ≈ Fa būza/buχsum a.a.