boynuz

boya|mak

Eski Türkçe bodu- "çalmak, yapıştırmak, boyamak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe bod "?" sözcüğünden Eski Türkçe +U- ekiyle türetilmiştir.

boyar

Rusça boyar "büyük arazi sahibi" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Kıpçakça bay "zengin" sözcüğünden alıntıdır.

boykot

İngilizce boycott "bir mal veya hizmeti satın almamak suretiyle yapılan direniş eylemi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük J. Cunningham Boycott "İrlanda Toprak Birliğinin direniş eylemine hedef olan İrlandalı toprak sahibi (1832-1897)" özel adından türetilmiştir.

boylam

Türkiye Türkçesi boyla- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

boyler

İngilizce boiler "kaynama kazanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce boil "kaynamak" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen bouiller fiilinden alıntıdır. Eski Fransızca fiil Geç Latince bullire "kabarcıklanmak, kaynamak" fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince bulla "yuvarlak nesne, kabarcık, top" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bew- "şiş, yuvarlak" biçiminden evrilmiştir.

boynuz
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Uygurca Budist metinler, 1000 yılından önce]
kilen keyik müyüzi [tek boynuzlu geyik boynuzu] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
müŋüz [[her türlü hayvanın boynuzu]]

Köken

Eski Türkçe müñüz "boynuz" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Ek açıklama

ETü önseste /b/ > /m/ değişimi için bkz. ben2.

Benzer sözcükler

boynuzlamak, boynuzlu

Bu maddeye gönderenler

keçiboynuzu


14.11.2019
boyoz

Lad boyoz "İzmir'e özgü bir tür poğaça" sözcüğünden alıntıdır. sözcük Lad boyo sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük İspanyolca bollo "küçük ve yuvarlak hamurişi, çörek" sözcüğü ile eş kökenlidir. İspanyolca sözcük Latince bulla "yuvarlak nesne, kabarcık, top" sözcüğünden evrilmiştir.

boyun

Eski Türkçe boyın "baş ile gövde arasındaki eklem" sözcüğünden evrilmiştir.

boyunduruk

Eski Türkçe boynduruk "öküz oyunduruğu" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe boyın sözcüğünden Eski Türkçe +dUrUk ekiyle türetilmiştir.

boyut

Türkiye Türkçesi boy sözcüğünden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

boz

Eski Türkçe bōz "bulanık renkli, gri veya kahverengi" sözcüğünden evrilmiştir.