boynuz

boya|mak

<< ETü bodu- çalmak, yapıştırmak, boyamak ETü bod ? +U-

boyar

Rus boyar büyük arazi sahibi KTü bay zengin

boykot

İng boycott bir mal veya hizmeti satın almamak suretiyle yapılan direniş eylemi öz J. Cunningham Boycott İrlanda Toprak Birliğinin direniş eylemine hedef olan İrlandalı toprak sahibi (1832-1897)

boylam

TTü boyla- +Im

boyler

İng boiler kaynama kazanı İng boil kaynamak +er EFr bouiller a.a. << OLat bullire kabarcıklanmak, kaynamak Lat bulla yuvarlak nesne, kabarcık, top << HAvr *bew- şiş, yuvarlak

boynuz

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
kilen keyik müyüzi [tek boynuzlu geyik boynuzu] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
müŋüz [[her türlü hayvanın boynuzu]]

≈ ETü müñüz boynuz

Not: ETü önseste /b/ > /m/ değişimi için bkz. ben2.

Benzer sözcükler: boynuzlamak, boynuzlu

Bu maddeye gönderenler: keçiboynuzu


14.11.2019
boyoz

Lad boyoz [çoğ.] İzmir'e özgü bir tür poğaça Lad boyo ≈ İsp bollo küçük ve yuvarlak hamurişi, çörek << Lat bulla yuvarlak nesne, kabarcık, top

boyun

<< ETü boyın baş ile gövde arasındaki eklem

boyunduruk

<< ETü boynduruk öküz oyunduruğu ETü boyın +dUrUk

boyut

TTü boy +Ut

boz

<< ETü bōz bulanık renkli, gri veya kahverengi