boy

bot1

Fr botte kalın ve kaba ayakkabı, postal

bot2

İng boat tekne, gemi << Ger *boit- kano, sandal, tekne << HAvr *bʰoi̯d- HAvr *bʰei̯d- yarmak

botanik

Fr botanique bitkilere ilişkin, bitki bilimi EYun botanikē βοτανικός za.a. EYun botánē βοτάνη zot, kendinden yetişen bitki +ik°

botoks

marka Botox [abb.] botulinum toxin-A maddesinin ticari adı (İlk kullanım: 1989 Allergan Corp., ABD ilaç firması.) İng botulinum toxin § YLat botulinum botulizme yol açan bakteri (İlk kullanım: 1895 Emile Van Ermengem, Alm. biyolog.) (YLat botulismus şarküteri ürünlerinin bozulmasına yol açan bir bakteri enfeksiyonu (İlk kullanım: 1870 Justinus Kerner, Alm. tabip.) Lat botulus sosis ) İng toxin zehir

bowling

İng bowling ağır toplarla oynanan bir oyun Fr boule top, ağır toplarla oynanan bir oyun +ing << OLat bulla top

boy

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
Türkü bodun yerinte bod kalmadı [Türk kavimlerinin yerinde kavim kalmadı] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
boḏ: al-ḳawm [kavim, aşiret] (...) uzūn bōḏluġ kişi [uzun boylu kişi] TTü: [ Yazıcızade Ali, Tarih-i Âl-i Selçuk, 1423]
ˁAreb ḳabīleleri ve boyları

<< ETü bod 1. duruş, kamet, dikey uzunluk, 2. aşiret, ulus, kavim << ETü *bodu

Not: Sözcüğün iki anlamı arasındaki ilişki için karş. Ar ḳawm "1. duruş, endam, 2. aşiret, ulus". • Karş. Moğ boda "kavim, aşiret". Doerfer sf. Moğolca sözcüğe istinaden ETü orijinal biçimin *bodu olması gerektiğini savunur.

Benzer sözcükler: boy atmak, boy boy, boy göstermek, boy pos, boylamak, boylanmak, boylatmak, boylu boyunca, boyuna

Bu maddeye gönderenler: boylam, boyut, budun


04.11.2018
boya

<< ETü boduġ yakı, kına, boya ETü bodu- boyamak +I(g)

boya|mak

<< ETü bodu- çalmak, yapıştırmak, boyamak ETü bod ? +U-

boyar

Rus boyar büyük arazi sahibi KTü bay zengin

boykot

İng boycott bir mal veya hizmeti satın almamak suretiyle yapılan direniş eylemi öz J. Cunningham Boycott İrlanda Toprak Birliğinin direniş eylemine hedef olan İrlandalı toprak sahibi (1832-1897)

boylam

TTü boyla- +Im