boran

bonus

İng (Amer) bonus ikramiye, ödül Fr bon2 ödeme emri, kupon, senet Lat bonum

bonzai

Jap bonsai 盆栽 z«çanak bitkisi», özel yöntemle yetiştirilen cüce ağaç Çin penzai a.a. § Çin pén zçanak, tepsi Çin zāi zdikmek, bitki yetiştirmek

bor

Fr bore borakstan elde edilen ametalik element YLat boracium a.a. (İlk kullanım: 1812 Sir Humphrey Davy, İng. kimyacı .) OLat borax

bora

İt bora kuzey veya kuzeydoğu rüzgârı, sert hava EYun boreás βορεάς za.a.

boraks

Fr/İng borax bir mineral, sodyum borat OLat borach/borac a.a. Ar būraḳ بورق z [#brḳ] 1. kıvılcım, 2. güherçile (potasyum nitrat) Ar baraḳa kıvılcımlandı, şimşek çaktı

boran

KTü: [ anon., et-Tuhfetu'z-Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye, <1400]
borġan [fırtına] TTü: [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
boran sehel emān verdikte [fırtına biraz aman verdiğinde]

<< OTü borağan/borġan şiddetli kar veya yağmur, tipi <? Fa bārān yağmur

 baran

Not: Moğ boruġan "şiddetli yağmur" Türkçeden alıntıdır.


06.09.2017
borani

Fa būrānī بورانى zkesilmiş hamur parçaları ve sebze ve etle yapılan bir yemek, Acem yahnisi <<? Fa buġrā χānī öz Buġrā 10. yy'da yaşamış bir Türk hakanı

borazan

<< TTü boru-zen boru çalan, borazancı

borç1

Sogd pwrç ödünç alınan veya verilen şey ≈ Ave pərəti-ş ödünç alma veya verme EFa/Ave par- ödemek << HAvr *per-¹ -

borç2

Rus borşç борщ zpancar ve lahana ile yapılan bir çorba Rus borşçevik борщевик zayı baldıranı adı verilen baharlı ot, heracleum

borda

İt bordo geminin yanı ≈ Fr bord kenar, sınır