Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Nişanyan Sözlük Android Uygulaması

boran

bonus

İng (Amer) bonus ikramiye, ödül Fr bon2 ödeme emri, kupon, senet Lat bonum

bonzai

Jap bonsai 盆栽 z«çanak bitkisi», özel yöntemle yetiştirilen cüce ağaç Çin penzai a.a. § Çin pén zçanak, tepsi Çin zāi zdikmek, bitki yetiştirmek

bor

Fr bore borakstan elde edilen ametalik element YLat boracium a.a. (İlk kullanım: 1812 Sir Humphrey Davy, İng. kimyacı .) OLat borax

bora

İt bora kuzey veya kuzeydoğu rüzgârı, sert hava EYun boreás βορεάς za.a.

boraks

Fr/İng borax bir mineral, sodyum borat OLat borach/borac a.a. Ar būraḳ بورق z [#brḳ] 1. kıvılcım, 2. güherçile (potasyum nitrat) Ar baraḳa kıvılcımlandı, şimşek çaktı

boran

KTü: [ anon., et-Tuhfetu'z-Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye, <1400]
borġan [fırtına] TTü: [ Evliya Çelebi, Seyahatname, <1683]
boran sehel emān verdikte [fırtına biraz aman verdiğinde]

<< OTü borağan/borġan şiddetli kar veya yağmur, tipi <? Fa bārān yağmur

 baran

Not: Moğ boruġan "şiddetli yağmur" Türkçeden alıntıdır.


06.09.2017
borani

Fa būrānī بورانى zkesilmiş hamur parçaları ve sebze ve etle yapılan bir yemek, Acem yahnisi <<? Fa buġrā χānī öz Buġrā 10. yy'da yaşamış bir Türk hakanı

borazan

<< TTü boru-zen boru çalan, borazancı

borç

Sogd pwrç ödünç alınan veya verilen şey ≈ Ave pərəti-ş ödünç alma veya verme EFa/Ave par- ödemek << HAvr *per-¹ -

borç2

Rus borşç борщ zpancar ve lahana ile yapılan bir çorba Rus borşçevik борщевик zayı baldıranı adı verilen baharlı ot, heracleum

borda

İt bordo geminin yanı ≈ Fr bord kenar, sınır