bora

bono

İt bono (ad) ödeme emri, senet [mod. buono] << Lat bonum [n.] iyilik, iyi şey, ödül, ödeme emri Lat bonus iyi

bonservis

Fr *bon service «iyi hizmet» Fr bon iyi << Lat bonus

bonus

İng (Amer) bonus ikramiye, ödül Fr bon2 ödeme emri, kupon, senet Lat bonum

bonzai

Jap bonsai 盆栽 z«çanak bitkisi», özel yöntemle yetiştirilen cüce ağaç Çin penzai a.a. § Çin pén zçanak, tepsi Çin zāi zdikmek, bitki yetiştirmek

bor

Fr bore borakstan elde edilen ametalik element YLat boracium a.a. (İlk kullanım: 1812 Sir Humphrey Davy, İng. kimyacı .) OLat borax

bora

İt bora kuzey veya kuzeydoğu rüzgârı, sert hava EYun boreás βορεάς za.a.

 poyraz

Not: Türkçe boran "şiddetli kar ve yağmur fırtınası" sözcüğü ile benzerliği dikkat çekicidir. Ancak Homeros'tan bu yana kaydedilmiş olan Yunanca sözcüğün Türkçe ile akrabalığı düşünülemez.

Bu maddeye gönderenler: alabora


06.09.2017
boraks

Fr/İng borax bir mineral, sodyum borat OLat borach/borac a.a. Ar būraḳ بورق z [#brḳ] 1. kıvılcım, 2. güherçile (potasyum nitrat) Ar baraḳa kıvılcımlandı, şimşek çaktı

boran

<< OTü borağan/borġan şiddetli kar veya yağmur, tipi <? Fa bārān yağmur

borani

Fa būrānī بورانى zkesilmiş hamur parçaları ve sebze ve etle yapılan bir yemek, Acem yahnisi <<? Fa buġrā χānī öz Buġrā 10. yy'da yaşamış bir Türk hakanı

borazan

<< TTü boru-zen boru çalan, borazancı

borç1

Sogd pwrç ödünç alınan veya verilen şey ≈ Ave pərəti-ş ödünç alma veya verme EFa/Ave par- ödemek << HAvr *per-¹ -