bora

bono

İt bono (ad) ödeme emri, senet [mod. buono] << Lat bonum [n.] iyilik, iyi şey, ödül, ödeme emri Lat bonus iyi

bonservis

Fr *bon service «iyi hizmet» Fr bon iyi << Lat bonus

bonus

İng (Amer) bonus ikramiye, ödül Fr bon2 ödeme emri, kupon, senet Lat bonum

bonzai

Jap bonsai 盆栽 z«çanak bitkisi», özel yöntemle yetiştirilen cüce ağaç Çin penzai a.a. § Çin pén zçanak, tepsi Çin zāi zdikmek, bitki yetiştirmek

bor

Fr bore borakstan elde edilen ametalik element YLat boracium a.a. (İlk kullanım: 1812 Sir Humphrey Davy, İng. kimyacı .) OLat borax

bora

KTü: [ anon., et-Tuhfetu'z-Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye, <1400]
borġan [fırtına] TTü: [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
boran sehel emān verdikte [fırtına biraz aman verdiğinde]

Moğ boruğa(n) yağmur

Not: Moğolca sözcüğün Fa bārān ("yağmur) ile ilişkisi muğlaktır. Karş. baran. Homeros'tan bu yana kaydedilmiş olan Yun boréas ("kuzey, kuzeyden esen yağmur fırtınası") sözcüğüyle benzerliği de öteden beri dikkat çekmiştir. Karş. poyraz.

Benzer sözcükler: boran


13.08.2020
boraks

Fr/İng borax bir mineral, sodyum borat OLat borach/borac a.a. Ar būraḳ بورق z [#brḳ] güherçile (potasyum nitrat) OFa *būrak a.a.

borani

Fa būrānī بورانى zkesilmiş hamur parçaları ve sebze ve etle yapılan bir yemek, Acem yahnisi <<? Fa buġrā χānī öz Buġrā 10. yy'da yaşamış bir Türk hakanı

borazan

<< TTü boru-zen boru çalan, borazancı

borç1

Sogd pwrç ödünç alınan veya verilen şey ≈ Ave pərəti-ş ödünç alma veya verme EFa/Ave par- ödemek << HAvr *per-¹ -

borç2

Rus borşç борщ zpancar ve lahana ile yapılan bir çorba Rus borşçevik борщевик zayı baldıranı adı verilen baharlı ot, heracleum