boncuk

bolşevik

Rus bol'şevik «azamici», Rus Sosyal Demokrat Partisinin maksimum devrimci programı savunan hizbi (1903) Rus bol'şiy daha büyük, en büyük, azami Rus bol'şoy büyük ESlav bolişi

bomba

İt bomba patlayıcı düzenek << Lat bombus boğuk ses, uğultu

bombardıman

Fr bombardement bombalama Fr bombarder [den.] bombalamak +ment° İt bombarda bir tür top

bombe

Fr bombé [pp.] kabarık, konveks Fr bomber [den.] şişirmek, konveks hale getirmek Fr bom şişkinlik ifade eden söz onom

bonbon

Fr bonbon şekerleme

boncuk

ETü: [ Uygurca Maniheist metinler, <900]
yinçülüg monçuklar tiyü sıḳtayu [incili boncuklar/kolyeler diye ağlayarak] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
monçuk [[süs için boyuna takılan değerli taşlar (...) atın boynuna takılan süs, aslan pençesi ve muska gibi şeyler]] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
munçuk TTü: [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
saçları üzre incü ile yāhūd moncuk-ı Alman ile (...) cümle çerçi ve boncukçi ve bıçakçı [aynı sayfada]

≈ ETü monçuk/munçuk kolye veya kolye taşı << ETü *boñçuk <? ETü boyn boyun +çUk

 boyun

Not: İç seste /n/ etkisiyle önseste /b/ > /m/ evrimi ETü tipiktir. Orijinal biçimin *boñçuk olması gerekir. Bkz. ben1.

Benzer sözcükler: cincik boncuk, incik boncuk, nazar boncuğu


31.12.2015
bone

Fr bonnet bir tür başlık << EFr bonet/bonnet bir tür kumaş ≈ OLat bonetum a.a.

bonfile

Fr *bon filet «iyi fileto» § Fr bon iyi (<< Lat bonus a.a. ) Lat filet fileto, bir et kesimi

bonibon

marka Bonibon bir tür şekerleme, m&m (İlk kullanım: 1987 Kent Gıda A.Ş.)

bonjur

Fr bonjour «iyi gün», günaydın § Fr bon iyi (<< Lat bonus a.a. ) Lat jour gün

bonkör

Fr *bon coeur «iyi yürekli» § Fr bon iyi Fr coeur yürek