bol

bohem

Fr bohéme Bohemyalı, çingene (17. yy), berduş, sanatçı (19. yy) öz Bohême Bohemya, Orta Avrupa'da bir ülke

bok

<< ETü bok 1. küf, pas, 2. (Oğuzca) dışkı

boks

İng box 1. döğüşmek, yumruk atmak, 2. boks sporu

bokser

İng boxer 1. döğüşçü, 2. döğüş köpeği, bir köpek cinsi, 3. boksör şortuna benzeyen erkek donu İng box döğüşmek, yumruk atmak, boks sporu yapmak +er

boksit

Fr bauxite alüminyum hidrat içeren bir mineral (İlk kullanım: 1821 Pierre Berthier, Fr. mineralojist.) öz Beaux Güney Fransa'da bir köy +ite

bol

KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
bol: al-kaṯīr [çok] TTü: [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
dünyā içre niˁmeti key bol-ıdı Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
bol: nombreux, abondant, large TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
bol: vasıˁ, feraχ, geŋ, kesīr. Amplus, largus, abundans. (...) bollıḳ: vüsˁat, geŋışlik, geŋlik & vefret, ġanīmet, bereket.

<< OTü bol çok, bereketli ETü bol- olmak

 ol-

Benzer sözcükler: bol kepçe, bol kese, bollaşmak, bolluk


16.01.2019
bold

İng bold 1. cesur, cüretli, 2. tipografide kalın yazı << Ger *baltha cesur, güçlü kuvvetli << HAvr *bʰol-to-s HAvr *bʰel-¹ şişmek, kabarmak

bolero

Fr boléro 1. bir İspanyol dansı, 2. İspanyol tipi kısa kollu kadın ceketi İsp bolero 1. dansçı, şenliklerde oynayan profesyonel raksçı, 2. bir tür dans İsp bola [dev.] balo, şenlik ≈ Lat ballare dans etmek

bolşevik

Rus bol'şevik «azamici», Rus Sosyal Demokrat Partisinin maksimum devrimci programı savunan hizbi (1903) Rus bol'şiy daha büyük, en büyük, azami Rus bol'şoy büyük ESlav bolişi

bomba

İt bomba patlayıcı düzenek << Lat bombus boğuk ses, uğultu

bombardıman

Fr bombardement bombalama Fr bombarder [den.] bombalamak +ment° İt bombarda bir tür top