bok

boğa

<< ETü buka sığırın erkeği

boğaz

<< ETü boġuz anatomide boğaz, her türlü dar geçit ETü boġ- sıkmak, özellikle boğaz sıkmak +Uz

boğum

<< ETü boġım eklem ETü boġ- +Im

bohça

ETü boġ torba, bohça +çA

bohem

Fr bohéme Bohemyalı, çingene (17. yy), berduş, sanatçı (19. yy) öz Bohême Bohemya, Orta Avrupa'da bir ülke

bok

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
boḳ: al-χuḍra [[uzun süre beklemekten veya nemden dolayı ekmekte oluşan yeşil küf (...) Oğuzlar al-ġāˀit [dışkı]anlamında bu sözcüğü kullanır.]] [ İbni Mühenna, Lugat, <1310]
boḳ: al-ġāˀiṭ [dışkı] [ Gazavat-ı Sultan Murad, <1451]
her ne ki poχ yédiŋ ise cānımıza minnet

<< ETü bok 1. küf, pas, 2. (Oğuzca) dışkı

Benzer sözcükler: boğsak, boktan, demir boku, mok


05.09.2017
boks

İng box 1. döğüşmek, yumruk atmak, 2. boks sporu

bokser

İng boxer 1. döğüşçü, 2. döğüş köpeği, bir köpek cinsi, 3. boksör şortuna benzeyen erkek donu İng box döğüşmek, yumruk atmak, boks sporu yapmak +er

boksit

Fr bauxite alüminyum hidrat içeren bir mineral (İlk kullanım: 1821 Pierre Berthier, Fr. mineralojist.) öz Beaux Güney Fransa'da bir köy +ite

bol

<< OTü bol çok, bereketli ETü bol- olmak

bold

İng bold 1. cesur, cüretli, 2. tipografide kalın yazı << Ger *baltha cesur, güçlü kuvvetli << HAvr *bʰol-to-s HAvr *bʰel-¹ şişmek, kabarmak