bohem

boğ|mak

Eski Türkçe boġ- "sıkmak, boğazını sıkarak öldürmek" fiilinden evrilmiştir.

boğa

Eski Türkçe buka "sığırın erkeği" sözcüğünden evrilmiştir.

boğaz

Eski Türkçe boġuz "anatomide boğaz, her türlü dar geçit" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe boġ- "sıkmak, özellikle boğaz sıkmak" fiilinden Eski Türkçe +Uz ekiyle türetilmiştir.

boğum

Eski Türkçe boġım "eklem" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe boġ- fiilinden Eski Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

bohça

Eski Türkçe boġ "torba, bohça" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çA ekiyle türetilmiştir.

bohem
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"Bohemya'ya ait" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Bohem şamdanlar, bronzlu sigara masaları, döner etajer "... özgür yaşayan" [ Cumhuriyet - gazete, 1931]
sinema, tiyatro, dans, çalgı, eğlence, bir bohem hayatı yaşadıklarını bilirdim

Köken

Fransızca bohéme "Bohemyalı, çingene (17. yy), berduş, sanatçı (19. yy)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Bohême "Bohemya, Orta Avrupa'da bir ülke" özel adından türetilmiştir.


20.08.2017
bok

Eski Türkçe bok "1. küf, pas, 2. (Oğuzca) dışkı" sözcüğünden evrilmiştir.

boks

İngilizce box "1. döğüşmek, yumruk atmak, 2. boks sporu" sözcüğünden alıntıdır.

bokser

İngilizce boxer "1. döğüşçü, 2. döğüş köpeği, bir köpek cinsi, 3. boksör şortuna benzeyen erkek donu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce box "döğüşmek, yumruk atmak, boks sporu yapmak" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir.

boksit

Fransızca bauxite "alüminyum hidrat içeren bir mineral" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1821 Pierre Berthier, Fr. mineralojist.) Fransızca sözcük Beaux "Güney Fransa'da bir köy" özel adından +ite ekiyle türetilmiştir.

bol

Orta Türkçe bol "çok, bereketli" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe bol- "olmak" sözcüğünden türetilmiştir.