bohça

body

İng body gövde, vücut << Eİng bodig a.a.

boğ|mak

<< ETü boġ- sıkmak, boğazını sıkarak öldürmek

boğa

<< ETü buka sığırın erkeği

boğaz

<< ETü boġuz anatomide boğaz, her türlü dar geçit ETü boġ- sıkmak, özellikle boğaz sıkmak +Uz

boğum

<< ETü boġım eklem ETü boġ- +Im

bohça

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
boġ: ˁaybatu'l-matāˁ wa rizmatuhu [eşya heybesi veya çıkını] TTü: [ anon., Câmiü'l-Fürs, 1501]
χef [Fa.] İki maˁnāya gelür. Evvelen boğça.

ETü boġ torba, bohça +çA

 boğ-

Not: +çA küçültme ekiyle "torbacık". • Fa boχçe, Ar būḳca (a.a.) biçimleri Türkçeden alınmıştır. İt bagascia, İsp bagaje/bagasa (a.a.) 13. yy dolayında Türkçe veya Arapçadan aktarılmış olmalıdır.

Benzer sözcükler: bohçalamak

Bu maddeye gönderenler: bagaj


18.09.2017
bohem

Fr bohéme Bohemyalı, çingene (17. yy), berduş, sanatçı (19. yy) öz Bohême Bohemya, Orta Avrupa'da bir ülke

bok

<< ETü bok 1. küf, pas, 2. (Oğuzca) dışkı

boks

İng box 1. döğüşmek, yumruk atmak, 2. boks sporu

bokser

İng boxer 1. döğüşçü, 2. döğüş köpeği, bir köpek cinsi, 3. boksör şortuna benzeyen erkek donu İng box döğüşmek, yumruk atmak, boks sporu yapmak +er

boksit

Fr bauxite alüminyum hidrat içeren bir mineral (İlk kullanım: 1821 Pierre Berthier, Fr. mineralojist.) öz Beaux Güney Fransa'da bir köy +ite