bodrum

boa

Fr/İng boa tropik iklimlere özgü bir tür zehirsiz yılan Lat boa bir tür deniz yılanı

boarding

İng boarding (gemiye veya bir taşıt aracına) binme İng board (gemiye) binme, bindirme +ing Fr border a.a.

bobin

Fr bobine üzerine tel veya iplik sarılan silindir şeklinde araç Fr bob- şişkinlik ve büyüklük ifade eden yansıma kök onom

boca

İt poggia abanma, (gemi) yönünü rüzgâra çevirerek şahlanma <? İt podio destek, dayanak, taban, ayak (Kaynak: LF sf. )<< Lat podium a.a.

bodoslama

Yun podóstamo/podóstima ποδόσταμο/ποδόστημα zgeminin baş ve kıç ucundaki yatay direk (Kaynak: LF sf. §834.)§ EYun poús, pod- πούς, ποδ- zayak EYun stḗma στήμα zdurma, duruş

bodrum

"yeraltı yolu, tünel" [ Hinduşah b. Sançar, Sıhahu'l-Acem, 1469]
samc [Fa.]: boṭrum بوطروم [ Mühimme Defterleri, 1564]
Luka nâm kâfirün taş dîvârınun altı yanında vakı‘ olan kârgîr bodrumun içi sâbıkâ tarîk-ı âmm idi. "şarap mahzeni" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
podrom پودرم: ex. Hung. Cella vinaria [Macarcadan, şarap mahzeni].

~? Yun *ipodrómos ὑποδρόμος zyeraltı yolu § Yun ipó ὑπο zalt, altta Yun drómos δρόμος zsokak, yol

Not: Macarcadan alıntı olduğuna ilişkin Meninski'nin görüşü (Men sf. 912) genel kabul görmüştür. Ancak Macarca sözcüğün kaynağı meçhuldür. Türkçe sözcüğün özgün anlamını ("yeraltı yolu, tünel") Macarca "şarap mahzeni" anlamından türetmek zordur. • Rom podrum "şarapevi, kav" Macarcadan alıntıdır. Yunanca argoda budrúmi μπουδρούμι "zindan, kodes" Türkçeden alıntıdır.


23.03.2018
bodur

≈ TTü çoc

body

İng body gövde, vücut << Eİng bodig a.a.

boğ|mak

<< ETü boġ- sıkmak, boğazını sıkarak öldürmek

boğa

<< ETü buka sığırın erkeği

boğaz

<< ETü boġuz anatomide boğaz, her türlü dar geçit ETü boġ- sıkmak, özellikle boğaz sıkmak +Uz